มะเร็งตับพุ่ง ผู้ป่วยเพิ่ม 2 หมื่นรายต่อปี ครองแชมป์อันดับ 1 ในเพศชาย อันดับ 2 ในเพศหญิง ของไทย

614
มะเร็งตับพุ่ง ผู้ป่วยเพิ่ม 2 หมื่นรายต่อปี ครองแชมป์อันดับ 1 ในเพศชาย อันดับ 2 ในเพศหญิง ของไทย

มะเร็งตับพุ่ง ผู้ป่วยเพิ่ม 2 หมื่นรายต่อปี ครองแชมป์อันดับ 1 ในเพศชาย อันดับ 2 ในเพศหญิง ของไทย

แพทย์ชี้ อายุ 40 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจมะเร็งด้วย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึง 80,665 คนต่อปี (สถิติปี 2561) และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี

พบมะเร็งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม
?‍♀️เพศหญิงพบเป็นมะเร็งมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงพบมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือมะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งรังไข่
??‍♂️ส่วนในเพศชายพบมะเร็งตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปอด ลำไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมาก ต่อมน้ำเหลือง ตามลำดับ

มะเร็งตับเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะตับ ซึ่งเซลล์เกิดการแบ่งตัวเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ จึงเกิดเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้อร้าย

มะเร็งตับมี 2 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเนื้อตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดยทั้งเพศชายและเพศหญิงพบผู้ป่วยมะเร็งตับเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 2 หมื่นรายต่อปี

สาเหตุมะเร็งเนื้อตับเกิดจากภาวะตับแข็งจากการดื่มสุราหรือภาวะตับอักเสบเรื้อรัง จากไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งเป็นไวรัสที่พบบ่อยในประเทศไทย

ส่วนมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆที่จะทำให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี มักอยู่ในปลาน้ำจืด ปลาร้า ลาบปลา ก้อยปลา ที่นำมาปรุงอาหารแบบดิบๆ จึงทำให้เกิดท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังจนทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี

เป็นที่น่าเสียดายที่อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับส่วนมากที่มาหาหมอ 70-80% ขึ้นไปจะอยู่ในภาวะที่เป็นมากแล้ว เนื่องจากตัวมะเร็งเป็นเนื้องอกที่ตับ ก้อนจะต้องมีขนาดใหญ่เท่ากำปั้นถึงจะรู้สึกผิดปกติ ทำให้คนไข้อาจได้รับการวินิจฉัยได้ล่าช้า ฉะนั้นเมื่อเนื้องอกโตขึ้นดันตัวเนื้อตับทำให้มีอาการปวด จุก เสียด แน่น บริเวณท้องส่วนบน ชายโครงด้านขวา และกลางท้อง

ส่วนมะเร็งท่อน้ำดีบางรายมีการอุดตันท่อน้ำดี จึงทำให้น้ำดีไม่สามารถไหลลงไปในลำไส้ได้จะทำให้ท้นเข้าไปในกระแสเลือด ทำให้ผู้ป่วยเป็นภาวะดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง บางรายอาจมีอาการคันตามผิวหนังร่วมด้วย ส่วนผู้ที่มักมีอาการปวดท้องจากโรคกระเพราะอาหารซึ่งมีอาการปวดคล้ายคลึงกับอาการของโรคมะเร็งตับ หากทานยาลดกรดแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจอัลตร้าซาวด์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดปกติของโรค

ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ควรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยอีกด้วย

ข้อมูลโดย ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต หัวหน้าหน่วยระบบตับ ทางเดินน้ำดี ตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่