Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ครบรอบ 724 ปี เพื่อเสริมสิริมงคลและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ครบรอบ 724 ปี เพื่อเสริมสิริมงคลและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

-

เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ครบรอบ 724 ปี เพื่อเสริมสิริมงคลและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 724 ปี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธี

102944488 657515284836165 4892166268344236487 n

พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ตามความเชื่อทีมีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ นับเป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

103081220 657515534836140 6350673333268900760 n

สำหรับปีนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้งดการจัดงาน 4 มุมเมือง เหลือเพียง 1 จุดเท่านั้น และมีการจำกัดจำนวนคน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณจุดจัดงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!