ประกันสังคมเผย มีคนยื่นขอใช้สิทธิว่างงานแล้วกว่า 1.54 ล้านราย จ่ายเงินไปแล้วกว่า 1.49 ล้านราย

2511

ประกันสังคมเผย มีคนยื่นขอใช้สิทธิว่างงานแล้วกว่า 1.54 ล้านราย จ่ายเงินไปแล้วกว่า 1.49 ล้านราย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานข้อมูลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิสะสมแล้ว 1,541,283 ราย ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 15,712 ราย(ณ วันที่ 7 มิ.ย. 63) และมีการวินิจฉัยจ่ายเงินแล้ว 1,494,163 ราย รวมเป็นเงินกว่า 10,013.258 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิว่างงานจากการได้รับผลกระทบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 63 สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิได้ภายใน 2 ปี โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินทุกราย

qu3iH0.jpg

Facebook Comments