บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นพิเศษ 3 เส้นทางบิน เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย พร้อมฟรีน้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเที่ยว

1914
บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นพิเศษ  3  เส้นทางบิน เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย  พร้อมฟรีน้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเที่ยว

บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นพิเศษ 3 เส้นทางบิน เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย พร้อมฟรีน้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเที่ยว

กรุงเทพฯ / 1 มิถุนายน 2563 (วันนี้) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ 3 เส้นทางบิน ได้แก่ เส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่ เริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อเที่ยว กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ลำปาง เริ่มต้นที่ 1,600 บาทต่อเที่ยวและ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สุโขทัย เริ่มต้นที่ 1,700 บาทต่อเที่ยว ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

นอกจากนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้โดยสาร (เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่) โดยเพิ่มน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจากปกติ 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและเดินทางในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

โทร 022655678 ต่อ 5608, 5090

อีเมล media@bangkokair.com

Bangkok Airways offers special fares on 3 domestic routes  Chiang Mai, Lampang, Sukhothai  with 40 kg free baggage allowance starting from just 1,500 baht per sector

Bangkok Airways offers special fares on 3 domestic routes Bangkok / 1 June 2020 (Today) – Bangkok Airways Public Company Limited offers special fares on 3 domestic routes; Bangkok (Suvarnabhumi) – Chiang Mai starting from 1,500 baht (one way), Bangkok (Suvarnabhumi) – Lampang starting from 1,600 baht (one way) and Bangkok (Suvarnabhumi) – Sukhothai starting from 1,700 baht (one way) excluding related taxes and fees. Reservations can be made from 1 -30 June 2020 and traveling period is valid between 1 June 2020 – 31 March 2021.

Furthermore, Bangkok Airways offers additional privilege to passengers on extra baggage allowance from 20 kg to 40 kg (for adult and child passengers from 2 years of age and above). The privilege is valid from 1 June – 31 October 2020 to facilitate those in need of travel during the COVID-19 outbreak.

For more information or reservation, please contact call center 1771 and 02-270-6699 during office hours.

For more information please contact

Media Relations – Corporate Communications

Bangkok Airways Public Co., Ltd.

Tel. 022655678 Ext 5608, 5090

E-mail media@bangkokair.com

 

Facebook Comments