Home ข่าวทั่วไทย กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ลุยตรวจผู้ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ ย้ำทุกจังหวัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พบฝ่าฝืนมีโทษปรับครึ่งหมื่น

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ลุยตรวจผู้ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ ย้ำทุกจังหวัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พบฝ่าฝืนมีโทษปรับครึ่งหมื่น

-

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย จับปรับดำเนินคดีผู้ขายสินค้าที่นำโลโก้และชื่อยี่ห้อบุหรี่ดังมาติดแสดงไว้บนสินค้าเพื่อหวังโฆษณาแฝง นอกจากนี้ยังพบผู้ค้าและประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าหลายราย สูบบุหรี่ภายในพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ย้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. บูรณาการร่วมกับ สนง.เขตบางเขน และ สน.โคกคราม ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับสถานการณ์การผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พบผู้ขายสินค้าที่มีการนำโลโก้และชื่อยี่ห้อบุหรี่ดัง มาติดแสดงไว้บนสินค้าเพื่อหวังโฆษณาแฝง ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 32 วรรค 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และตรวจพบร้านค้าลักลอบเร่ขายบุหรี่ซิกาแรตโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดฐานเร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามมาตรา 27 ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ยังพบผู้ค้า และประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า รวม 5 ราย สูบบุหรี่ภายในพื้นที่ตลาดซึ่งกฎหมายกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้ให้การรับสารภาพว่ากระทำผิดจริง และยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในทันที

สำหรับการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้แนวการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.​2560 รองรับสถานการณ์ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมาตรการดังกล่าวคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ และอยู่ระหว่างมอบหมายสั่งการไปยังคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงหลักได้แก่ ตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าลักลอบกระทำผิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งการโฆษณาสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อหวังเพิ่มยอดขายบุหรี่ รวมทั้งหากมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากควัน หรือละอองไอที่พ่นออกมาอาจมีเชื้อโรคปะปนมาด้วย และที่สำคัญคือขณะที่สูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย

กรมควบคุมโรค จึงขอย้ำเตือนไปยังผู้ค้า ประชาชนผู้สูบบุหรี่ และเจ้าของสถานที่สาธารณะ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.​2560 อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจพบการโฆษณา สื่อสารการตลาด จัดโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแม้แต่การสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีทันที ตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3852

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!