“เราไม่ทิ้งกัน” เปิดปุ่มสละสิทธิ์ ให้กลุ่มที่ขาดคุณสมบัติและรับเงิน 5,000 บาทไปแล้วเปลี่ยนใจเข้าไปขอสละสิทธิ์ได้

1949

“เราไม่ทิ้งกัน” เปิดปุ่มสละสิทธิ์ ให้กลุ่มที่ขาดคุณสมบัติและรับเงิน 5,000 บาทไปแล้ว เข้าไปขอสละสิทธิ์ได้

กระทรวงการคลัง เปิดปุ่ม “ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา” ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อให้โอกาสคนดีคืนเงิน 5 พันบาท ก่อนสั่งตรวจคนรับเงินแต่ขาดคุณสมบัติหลายแสนราย พร้อมให้รัฐวิสาหกิจ-คนเสียชีวิต รับเงินแล้วสละสิทธิ์ได้

เบื้องต้นกลุุ่มที่ขาดคุณสมบัติ และเข้าข่ายที่จะต้องสละสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้นมีดังนี้

-กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทไปแล้ว และตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ

-กลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นแรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-ผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา และเกิดเสียชีวิต ทายาทสามารถใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์เพื่อขอคืนเงินได้

     ตอนนี้ คลังมีทีมพิทักษ์สิทธิ์ จำนวน 1.7 หมื่นคน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ ซึ่งพบว่ามีทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง และมีคนที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงไม่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว และต้องการยกเลิกสิทธิ์จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้

UEgsY9.jpg