พาณิชย์เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่อยู่ในภาวะเริ่มล้นตลาด

3180

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่อยู่ในภาวะเริ่มล้นตลาด

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรายงานสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. สถานการณ์การผลิตและความต้องการของผู้บริโภคลดลงจากเดิม ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการ แจ้งว่า ผู้บริโภคยังคงมีไข่ไก่สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนเพียงพอ ประกอบกับมีประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ออกนอกราชอาณาจักร ส่งผลให้ฟาร์มไก่ไข่บางส่วนประสบปัญหาไม่สามารถระบายไข่ไก่ออกได้ อีกทั้งไข่ไก่ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีอายุจำกัด ทำให้ฟาร์มไก่ไข่ไม่มีที่สำหรับรองรับการเก็บไข่ไก่เพียงพอ ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ลดปริมาณการสั่งซื้อไข่ไก่ลงจากเดิมเป็นเท่าตัว เป็นเหตุให้ไข่ไก่มีภาวะเริ่มล้นตลาด

2. สถานการณ์ราคาขายส่งยังคงทรงตัว แต่ราคาขายปลีกไข่ไก่ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน

2.1 ราคาขายส่งทั่วไป
– ไข่คละ ราคา 2.60 บาท/ฟอง
– เบอร์ 0 ราคา 3.30 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 3.00 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.90 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.60 บาท/ฟอง

2.2 ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป
– เบอร์ 0 ราคา 3.17 – 3.83 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.87 – 3.67 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.67 – 3.50 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.57 – 3.17 บาท/ฟอง

S 92717070
S 92717067

Facebook Comments