Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เมญ่าฯ ส่งต่อกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 150 ชุดให้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

เมญ่าฯ ส่งต่อกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 150 ชุดให้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

-

เมญ่าฯ ส่งต่อกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 150 ชุดให้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เดินหน้าขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ทำงานอย่างหนักในการดูแลและรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมสนับสนุนอาหาร 150 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 150 ขวด โดยมีเจ้าหน้าที่งานโภชนาการรับมอบ เพื่อส่งต่อให้ทีมคณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วย เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา

S 97321012

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเมญ่าฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนเครื่องเวชภัณฑ์ สิ่งของ อาหาร เครื่องดื่มและความช่วยเหลืออื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ผู้ใดมีจิตศรัทธาต้องการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ติดต่อ งานโภชนาการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เบอร์ 053-935-682

S 97321010

 

Must Read

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...
error: Alert: Content is protected !!