ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งเพิ่มชุดลาดตระเวน ป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง

933

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งให้เพิ่มชุดลาดตระเวน โดยนำผู้หาของป่าเข้ามาร่วมกับกำลังในพื้นที่ ควบคู่กับทำความเข้าใจกับปราญชาวบ้านและผู้นำจิตวิญญาณในชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด

     วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภออมก๋อย เชียงดาว แม่แจ่ม แม่วาง และสะเมิง ตามลำดับ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้หน่วยงานได้นำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวัน โดยจุดความร้อนในเช้าวันนี้ พบว่ามีจำนวนลดลง เหลือเพียง 129 จุด จากวานนี้ช่วงเช้าที่มีอยู่ 223 จุด และช่วงบ่าย 165 จุด ส่งผลให้มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายไปเมื่อวานนี้ 1,389 ไร่ มีการแจ้งความดำเนินคดี 59 คดี ใน 16 อำเภอ โดยจุดความร้อนในวันนี้เกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ 76 จุด ป่าอนุรักษ์ 52 จุด และเขต สปก. อีก 1 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าดับไฟอย่างต่อเนื่อง

664739

      ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ 7 อำเภอ จับตาดูพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซาก 83 จุด ใน 12 ตำบล คือ อำเภออมก๋อย 26 จุด ในตำบลยางเปียง ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน , อำเภอเชียงดาว 16 จุด ในตำบลเมืองงายและตำบลทุ่งข้าวพวง , อำเภอแม่แจ่ม 13 จุด ในตำบลกองแขกและตำบลแม่น่าจร , อำเภอแม่วาง 9 จุด ในตำบลแม่วิน , อำเภอดอยเต่า 7 จุด ในตำบลมืดกา , อำเภอเวียงแหง 6 จุด ในตำบลเมืองแหง , อำเภอสะเมิง 5 จุด ในตำบลบ่อแก้ว และอำเภอฝาง 4 จุด ในตำบลม่อนปิน ซึ่งเกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซากบนภูเขาสูงชัน และเป็นเหวลึกยากต่อการเข้าถึง จึงได้กำชับให้เร่งประเมินสถานการณ์และวางแผนการดับไฟให้ดี พร้อมเตรียมเฮลิคอปเตอร์ ทั้ง MI-17 ของกองทัพบก , KA32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟได้ทันที เมื่อได้รับการร้องขอ โดยย้ำให้แต่ละอำเภอเร่งวิเคราะห์จุดความร้อนในพื้นที่ หากประเมินแล้วไม่สามารถเข้าดับได้ ขอให้ประสานจังหวัดมาในตอนเช้า เพื่อเร่งนำอากาศยานเข้าไปสนับสนุนโดยด่วน อย่าปล่อยให้ลุกไหม้เกิน 2 วัน เพราะจะเป็นจุดไหม้ซ้ำซากทันที

664685

     ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ ต้องมีเป้าหมายลดจุดความร้อนในทุกพื้นที่ให้ชัดเจน ให้นำข้อมูลมาปรับแผนแบบรายวัน อย่าให้เกิดจุดไหม้ซ้ำซากต่อเนื่อง โดยเฉพาะอำเภอเชียงดาวขอให้เพิ่มชุดลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพิ่มชุดผู้ช่วยในการลาดตระเวน ที่นำเอามาจากบัญชีของผู้หาของป่าร่วมลาดตระเวนและเข้าไปดับไฟ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ที่ต้องทำเป็นระยะๆ โดยใช้ศักยภาพของกำลังชุมชน อาศัยการเข้าไปพูดคุยปราญชาวบ้าน ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจพี่น้องประชาชน รวมทั้งใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและการลงพื้นที่ในชุมชนด้วยตัวเอง และเพื่อดึงชุมชนมาร่วมเป็นเครือข่ายให้การชี้เบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี

     นอกจากนี้ ยังได้ย้ำให้ทุกอำเภอให้เร่งวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยระบุอำเภอ วัน เวลา และพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อข้อมูลนำมาหารือวางแผนในช่วงกลางเดือนนี้ เพื่อป้องกันหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศห้ามเผา 30 เมษายนนี้ ประชาชนจะมีการเผาพร้อมกันทุกพื้นที่ จึงต้องมีการทำแนวทางข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนต่อไป

664686
664687
664688
664689
664690
664693