Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ 'อนุทิน' ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากประเทศระบาดโควิด-19

‘อนุทิน’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากประเทศระบาดโควิด-19

-

‘อนุทิน’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากประเทศระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน การดูแล และป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับ

DSC 5459

จากการรับฟังรายงานสรุปเบื้องต้น ทราบว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มีนักท่องเที่ยวและบุคคลที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเสี่ยงโควิด19 เดินทางกลับมา จำนวน 9 ราย ทุกรายจะมีเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.มาให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ของใช้อุปโภคบริโภค ทั้งจากเทศบาลและคนในชุมชน อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงชาวบ้านยังได้รวมตัวกันผลิตหน้ากากผ้า เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนในขณะนี้ด้วย หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่กลับมาจากประเทศเกาหลี และกักตัวเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะครบ 14 วัน ในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. นี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆ คนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้

DSC 5593

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับฟังรายงานสรุปว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด และเห็นว่าเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมีการจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนก และยังมีเจ้าหน้าที่ อสม. และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่เข้มแข็งมาก ดูแลเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ และที่สำคัญได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการให้ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน ได้ใช้ปรอทวัดไข้ตรวจเช็คร่างกายตนเอง และส่งข้อมูลผ่านทางไลน์มาให้กับเจ้าหน้าที่ ก็เป็นการทำงานที่สะดวกอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามผล มีการเข้าไปพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ ทำให้ผู้ที่ถูกกักตัวไม่รู้สึกอึดอัด และถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีด้วย พร้อมทั้ง ขอแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชน

284140

เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับกลุ่มแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมพูดคุย สอบถามอาการ ความเป็นอยู่ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ข้อแนะนำ และให้กำลังใจกับกลุ่มคนดังกล่าว อีกด้วย

284139

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!