ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดใช้จุดคัดกรองผู้โดยสารใหม่ รองรับผู้โดยสารได้มากและสะดวกยิ่งขึ้น

1814

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดใช้จุดคัดกรองผู้โดยสารใหม่ รองรับผู้โดยสารได้มากและสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้มข้นดูแลความสะอาดตามจุดต่างๆทั่วสนามบิน

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปิดใช้พื้นที่คัดกรองผู้โดยสารใหม่ บริเวณพื้นที่เก็บอุปกรณ์ภาคพื้นเดิม ก่อนทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ได้มากและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้คัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือแล้วทั้งสิ้น 11,548 คน พบผู้ที่โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยจะติดเชื้อเพียง 1 คน ซึ่งจากการตรวจตามกระบวนการทางการแพทย์ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแต่อย่างใด

      ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดชักโครก กลอนและลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ราวบันไดเลื่อน และรถเข็นกระเป๋า เป็นต้น

Facebook Comments