Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่พบชาวจีนป่วย เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ยังไม่ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

เชียงใหม่พบชาวจีนป่วย เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ยังไม่ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

-

เชียงใหม่พบชาวจีนป่วย มีไข้สูงจากเมืองอู่ฮั่น ล้มป่วยระหว่างท่องเที่ยวในเชียงใหม่ เป็นผู้ต้องสงสัยรายที่ 7 ยังไม่ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

     วันที่ 25 มกราคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคปอดอักเสบด้วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน รายที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหญิงชาวจีนอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น แล้วมาล้มป่วยระหว่างท่องเที่ยวในเชียงใหม่ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งแพทย์จะซักประวัติแล้วจึงทำการแยกตัวคนไข้ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรักษาและเก็บตัวอย่างเชื้อไปทำการตรวจ คาดว่าจะทราบผลภายใน 2 วันนี้

     สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัย 6 รายก่อนหน้านี้ จากการเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยรายที่ 6 เป็นเด็กชายอายุ 9 ปี ตรวจพบเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยเมื่อวัน 23 ม.ค. 63 จากการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่คลินิก ซึ่งซักประวัติแล้วเป็นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น จึงทำการแยกตัวเพื่อรักษาและเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจกระทั่งพบว่าไม่ใช้เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด

Must Read

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ผลกระทบจากหมอกควัน PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกษตรต้องทำเช่นนั้น เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง การทำการเกษตรแบบเดิมที่บอกต่อๆ กันมา กลายเป็นความเคยชินในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี และสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าไม้ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร...
error: Alert: Content is protected !!