Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผบ.มทบ.33 ตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 ตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

-

ผบ.มทบ.33 ตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

​     มณฑลทหารบกที่ 33 ระดมกำลังพล จัดตั้งกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (21 ม.ค. 63) ที่สนามกีฬาค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

RsnSaZ.jpg

     พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ค่อนข้างรุนแรง เห็นได้จากการที่ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนต่างๆ เหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุเขื่อน ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ยังประสบปัญหาในเรื่องของไฟป่าและฝุ่นควันเป็นวงกว้าง ทางมณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 หน่วยงาน จัดตั้งกำลังพล เป็นกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทำให้ทุกหน่วยเกิดความมั่นใจในการจัดกำลังพล ที่จะต้องมีความพร้อม
ทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ โดยเฉพาะเครื่องบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า รวมถึงแผนปฏิบัติและการซักซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญคือ กองกำลังเหล่านี้จะต้องเข้าถึงพื้นที่ให้เร็ว และลงมือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนได้ในที่สุด

RsnzzI.jpg

     โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ปล่อยขบวนบรรทุกน้ำและขบวนรถบรรทุกกำลังพล ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ซึ่งขณะนี้เริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปล่อยขบวนรถเข้าไปฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วย

Rsn7Ou.jpg
Rsn4xP.jpg
RsnNnt.jpg
RsnfWe.jpg
RsnhKl.jpg
RsnkPk.jpg
Rsn3ev.jpg

****************

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / ธนวัฒน์ ชีพเพียงสรวง … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 มกราคม 2563

Must Read

แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ

แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ จากคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 4/2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการหรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสื่อบางแห่ง โดยให้เหตุผลว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในนามของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งให้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และจิตสำนึกนักการสื่อสารที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการสื่อสาร ทั้งของสื่อมวลชน และประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!