เชียงใหม่วันนี้ พบจุดความร้อน 18 จุด ค่า PM2.5 ยังเกินมาตรฐานในหลายจุด

3151

เชียงใหม่วันนี้ พบจุดความร้อน 18 จุด ค่า PM2.5 ยังเกินมาตรฐานในหลายจุด

     วันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่ ขอรายงานผลการประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 วันนี้มีสภาพภูมิอากาศเย็นกับมีหมอกเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็วลม 10-20 กม./ชม. ช่วงเช้าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อนข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP) ช่วงเช้าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนทั้งหมด 18 จุด (อ.ดอยเต่า ,อ.ฮอด , อ.จอมทอง ,อ.แม่แจ่ม) อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5 จุด ป่าอนุรักษ์ 13 จุด (อุทยานแห่งชาติออบหลวง 10 จุด / พื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถ 3 จุด)

     และจากผลการตรวจอากาศชั้นบน ช่วงเช้ามีอุณหภูมิผกผันที่ระดับล่างและลมอ่อน ทำให้ฝุ่นควันยังมีการสะสมอยู่ (สภาพอากาศปิด) ส่วนในช่วงตอนกลางวันอากาศยกตัวได้ดี ระดับความสูงประมาณ 3,000 เมตร ทำให้ฝุ่นละอองจะเบาบางลง และลมที่พัดปกคลุมจากทางทิศตะวันตก พัดขึ้นไปทางทิศตะวันออก ที่ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ซึ่งทำให้ฝุ่นควันระบายตัวได้บ้าง ความชื้นสัมพันธ์ในชั้นบรรยากาศประมาณ 50-60 %

     โดยค่า PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ เวลา 12.00 น. โดยรวมยังคงเกินมาตรฐานอยู่ในหลายจุด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงอยากประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วมใส่หน้ากากป้องกัน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคารไว้ก่อนในช่วงนี้