เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

792

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

     เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่