บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

694

  บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอก สามารถชมดวงทิตย์ขึ้น เวลา 06.42 น. ตกเวลา 17.41 น. อุณภูมิต่ำสุด 12 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 29 พ.ย.62 จำนวน 207 คน พักแรม 79 คน

☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 15°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 29 พ.ย.62 จำนวน 85 คน พักแรม 8 คน

☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 16°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 29 พ.ย.62 จำนวน 434 คน พักแรม 0 คน

☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 29 พ.ย.62 จำนวน 726 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 87 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834

☆ จองบ้านพัก & เต็นท์ โทร 025620760
http://nps.dnp.go.th/reservation.php

นายบัญชา รามศิริ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
รายงาน

ifRrye.jpg
ifRn2t.jpg
ifRHTl.jpg
ifRVlk.jpg
ifRXvv.jpg