วันนี้แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง หอประชุม มช. – วัดสวนดอก มีขบวนเดิน-วิ่ง ช่วงเวลา 15.30-17.30 น. และ 19.00 – 20.00 น.

วันนี้แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง หอประชุม มช. – วัดสวนดอก มีขบวนเดิน-วิ่ง ช่วงเวลา 15.30-17.30 น. และ 19.00 – 20.00 น.

     วันนี้(22 พฤศจิกายน 2562) แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาตั้งแต่ 15.30-17.30 น. และ 19.00-20.00 น. จะมีขบวนเดิน-วิ่ง เพื่อสื่อ-สาน สุขภาวะ มีผู้ร่วมเดินขบวนจำนวน 500 คน เส้นทางระหว่าง สำนักบริการวิชาการ มช. ไปยัง วัดสวนดอก โดยจะใช้ทางฟุตบาธ แบะ ช่วงจราจรทางซ้าย จึงขอแจ้งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก

geakYu.jpg