เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เตรียมพร้อมรับเทศกาลยี่เป็ง

898

เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เตรียมพร้อมรับเทศกาลยี่เป็ง

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนและสาธิตการดับเพลิง-กู้ภัย ที่เกิดจากพลุ ดอกไม้ไฟ และวัตถุระเบิด โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ร้านขายพลุดอกไม้ไฟระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทำการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ รวมทั้งอพยพผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

gZyjw8.jpg

     โดยในการซ้อมแผนครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันระงับอัคคีภัย และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการจัดงานประเพณีดังกล่าวดังกล่าว ณ ข่วงประตูท่าแพ

gZylDR.jpggZyoL0.jpg
gZyAhu.jpg
gZyPEZ.jpg