ปรับเปลี่ยนจุดกลับรถ ถ.สมโภชเชียงใหม่ บริเวณจุดกลับรถธนาวัลย์ และ จุดกลับรถหมู่บ้านภานนท์

2332

ปรับเปลี่ยนจุดกลับรถ ถ.สมโภชเชียงใหม่ บริเวณจุดกลับรถธนาวัลย์ และ จุดกลับรถหมู่บ้านภานนท์

    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชนเชียงใหม่(วงแหวนรองสอง)ได้ดำเนินการเปิดจุดกลับรถธนาวัลย์ โดยปิดจุดกลับรถที่มาจากแยกรวมโชคให้ไปกลับรถที่จุดกลับรถภานนท์ รถที่มาจากศูนย์ราชการมากลับรถที่จุดกลับรถธนาวัลย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงนี้จากการสังเกตรถที่มาจากแยกรวมโชคมีความเร็ว รถที่มากลับรถหัวเกาะธนาวัลย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะกลับรถ จะไปได้ทีละคัน โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและวางแผนการเดินทางเส้นทางดังกล่าวด้วย

gc793l.jpg
gc7Tbk.jpg
gc7tav.jpg
gc714E.jpg
gc7KQN.jpg

Facebook Comments