ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. จัดงานเปิดตัวโครงการ “Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ สู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน

550

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. จัดงานเปิดตัวโครงการ “Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ สู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวโครงการ Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup) และผู้สนใจในกลุ่มห่วงโซ่อาหารและการเกษตร (Food supply chain) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารและการเกษตรด้วยนวัตกรรมได้จุดประกายฝันต่อยอดความคิดการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นด้านอาหารและเกษตรอัจฉริยะให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอด ห่วงโซ่คุณค่า โดยมีนางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะผู้จัดงานว่า งานเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว มีผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 120 คน ภายในงานจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้อัพเดทเทรนด์ธุรกิจอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยในยุค Digital Disruption ภายใต้หัวข้อ “Disruptive lifestyle by food story – Food and lifestyle in Thailand” และการเสวนาสร้างธุรกิจ (Panel discussion) “Smart Farm Technology เกษตรอัจฉริยะสู่ชุมชน” จากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิในแวดวงเทคโนโลยี อาหาร และการเกษตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝัน และพร้อมสนับสนุนผู้ที่มีแนวคิดอยากเป็นสตาร์ทอัพโดยสามารถสมัครร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อย่างครอบคลุม โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำปรึกษาพัฒนาแนวคิดธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว สามารถเข้าใช้พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ

“Innospace” ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อีกทั้งยังมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมการประกวดนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ และเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ Food and Agri Chiangmai Tech Startup (FACTS) สามารถลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562 โดยติดตามอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือพิมพ์ CMUSTeP สอบถาม โทร. 091-764-1717

8519.jpg
8522.jpg
8523.jpg
S__23953811.jpg

S__23953817.jpg

S__23953813.jpg

 

S__23953815.jpg

 

S__23953816.jpg