(มีคลิป Video) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง กรณีกระแสข่าวจะให้มีการขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ

1307

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวให้มีการจำหน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพ เผยขณะนี้เป็นเพียงแค่การหารือกันเท่านั้น ด้านผลโพล CM108 ชี้ 89% ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ

     นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพ นั้น สืบเนื่องมาจากนายพรชัย จิตนวเสถียร ในนามของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นเรื่องถึง นายจุลินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าขายบนถนนคนเดินวันอาทิตย์ โซน 7 ข่วงประตูท่าแพ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบายของ คสช. และปรับปรุงภูมิทัศน์บนลานท่าแพ โดยให้หยุดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่ 17 มกราคม 2559 ทำให้ขาดรายได้หลักในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และไม่มีอาชีพหลักอื่น จึงขอให้มีการช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวได้กลับมาใช้พื้นที่บนลานประตูท่าแพในการจำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่ง

     ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการหารือกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการประชุมหารือไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นการนำข้อมูลผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้นายพรชัย จิตนวเสถียร ในฐานะผู้ยื่นเรื่อง ดำเนินการจัดทำรูปแบบ ลักษณะของกิจกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในขั้นต่อไป

     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เป็นเพียงการหารือเท่านั้น ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด และในระยะแรกนี้เป็นพียงหารือเรื่องรูปแบบของการจัดกิจกรรมเท่านั้น และจะต้องคำนึงถึงการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะข่วงประตูท่าแพนั้น ถือเป็นสถานที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

blank

     ส่วนทางด้านของผลโพลทางหน้าแฟนเพจ จังหวัดเชียงใหม่ CM108.COM ในหัวข้อ “ท่านคิดเห็นอย่างไร? กรณีที่มีกระแสข่าว จะมีการเปิดให้เช่าพื้นที่ลานข่วงประตูท่าแพเพื่อจำหน่ายสินค้าอีกครั้ง” ซึ่งผลโหวตจากสมาชิกกว่า 1.4 หมื่นคน โดย 89% ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ ความเห็นส่วนหนึ่งบอกว่าจะเป็นการบดบังความสวยงาม และอาจทำให้พื้นที่สกปรก  และอยากให้คงลานประตูท่าแพไว้ เป็นแลนด์มาร์คของเมืองเชียงใหม่ และอีก 11% เห็นด้วยที่จะให้มีการขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ