Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ขนส่งเชียงใหม่ เพิ่มความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ย้ำแอลกอฮอล์เป็นศูนย์

ขนส่งเชียงใหม่ เพิ่มความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ย้ำแอลกอฮอล์เป็นศูนย์

-

ขนส่งเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถบรรทุก และรถโดยสาร เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลลอยกระทง ย้ำ ปีนี้แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

     นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูฝนสู่ฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ ในบางพื้นที่อาจประสบปัญหาฝนตกหนัก ส่งผลให้สภาพถนนลื่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และรถโดยสาร ตรวจสอบรถทุกคันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบการติดตั้ง GPS ให้สามารถใช้งานได้ และตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด โดยต้อง “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” ไม่ให้ หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยเด็ดขาด

     กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะ ให้นำรถเข้าตรวจ ณ จุดตรวจ Checking point ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยจุด Checking Point ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 จุด คือ จุด Checking Point เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และจุด Checking Point หมวดทางหลวงท่าข้าม อำเภอฮอด

     สำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน โดยการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถ และตรวจความพร้อมของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถ จัดแผนรองรับการเดินทางไป–กลับ
ของผู้โดยสาร พร้อมทั้งสำรองรถโดยสารให้เพียงพอให้บริการ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ แจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

กสร. ยืนยันค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำชัดค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดได้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังนั้น กรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงิน ยืนยันเป็นข้อมูลจริง นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณี ข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกรมได้ยืนยันแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ....

error: Alert: Content is protected !!