มช. จัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

4273

มช.รับน้องขึ้นดอย “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562 “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 06.00-09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึง วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทาง 14 กิโลเมตร

    เพื่อนำนักศึกษาน้องใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกว่าสามหมื่นคน มีริ้วขบวนเครื่องสักการะ การแสดงสปิริตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 20 คณะ 2 วิทยาลัย ในพิธีเปิดกิจกรรม

blank blank