ดร. ไฮจีน สนับสนุนหน้ากากอนามัย เพื่อสาธารณประโยชน์

9

ด้วยสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังก่อตัวอย่างรุนแรงขึ้นในทุกวัน ดร. ไฮจีน ในฐานะผู้ผลิตหน้ากากอนามัย KN95 และ N95 ที่ผลิตโดยคนไทย ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วยปกป้องผู้ยากไร้จากฝุ่น PM 2.5

โอกาสนี้ นางสาวสุนันทา ลีลาพัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวณัฐพร ขวัญคง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดร. ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ กรุ๊ป ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น โดยมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับมอบ

อนึ่ง หน้ากากอนามัย จะถูกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่การดูแลของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพปกป้องทุกคนจากฝุ่น PM 2.5

blank