คงค่าไฟกลุ่มเปราะบางใช้ไม่เกิน 300 หน่วย อยู่ที่ 3.99 บาท/หน่วย พร้อมตรึงราคาดีเซล-ก๊าซหุงต้ม

57

19 ธ.ค. 66 – นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกล่าวถึงมติ ครม. ระบุว่า

วันนี้กระทรวงพลังงานได้เสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและเรื่องค่าไฟฟ้าให้ ครม. พิจารณา โดยจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาก๊าซหุงต้มที่ราคา 423 บาทต่อถัง 15 กก.

สำหรับราคาค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยตามเดิม ส่วนราคาไฟฟ้าโดยทั่วไปจะอยู่ที่ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราเป้าหมายที่ 4.18 บาท แต่วันนี้ยังไม่เคาะว่าจะเป็นอัตราเท่าใดเพราะมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งราคาก๊าซในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น เมื่อถึงเวลาจริงอาจทำได้ต่ำลงได้อีก เลยขอรอดูราคาก๊าซของตลาดโลกในวันที่ 1 มกราคม 2567 ก่อนนะครับ

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและด้านไฟฟ้า
(1) ราคาน้ำมันดีเซล บริหารราคาน้ำมันดีเซลในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังร่วมกันบริหารจัดการราคาขายปลีก โดยใช้กลไกของภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(2) ราคา LPG บริหารราคาในการตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกระทรวงพลังงานบริหารผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(3) ให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาดำเนินการตรึงอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2567 ในอัตราไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วยต่อไป
(4) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็น กลุ่มเปราะบาง จะคงไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย (คือลดไป 21 สตางค์ต่อหน่วย) ซึ่งจะเป็นการลดเป็นเวลา 4 เดือน ครอบคลุมรอบบิล มกราคม – เมษายน 2567 โดยคาดว่าจะมีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.77 ล้านราย โดยรัฐจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 487.50 ล้านบาทต่อเดือน (ประมาณ 1,950 ล้านบาท สำหรับ 4 เดือน)