ครม. เห็นชอบหลักการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปีละ 10% ใน 2 ปีงบประมาณ บรรจุใหม่สตาร์ต 18,000 บาท เริ่ม พ.ค. 67

26

28 พ.ย. 66 – นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยปรับขึ้นในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ 10% ใน 2 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2567-2568 ซึ่งจะทำให้เงินเดือนใหม่อยู่ที่ 18,000 บาทต่อเดือน จากเดิมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือน พ.ค. 67 ปีหน้า

ส่วนราชการชั้นผู้น้อยอื่นๆ ที่รับราชการก่อน และยังไม่ถึงระดับชำนาญการ (C8) และเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทต่อเดือน จะมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปให้อยู่ในที่สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ สำหรับข้าราชการที่เป็นระดับชำนาญการขึ้นไป (C9) ขึ้นไป จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด