“อนุทิน” มอบนโยบาย PEA เสนอผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟได้ 3 เดือน ห้ามถอดมิเตอร์

81

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร PEA รับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยช่วงท้ายนายอนุทิน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า นายอนุทินในวันนี้ ได้มอบนโยบายในการดูแลประชาชนให้มีต้นทุนการใช้ไฟน้อยที่สุด และกระจายความสว่างไปในทุก แต่ยังมีความกังวลถึงปัญหาของผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ถูกตัดไฟ อย่างเดือนละ 300-500 บาท ที่ถูกถอดมิเตอร์ภายใน 1 เดือน ซึ่งได้ให้นโยบายกับ PEA ว่าสามารถที่จะขยายออกเป็น 3 เดือนได้หรือไม่ แต่กรณีที่เป็นกิจการใหญ่โตแล้วฉวยเอาโอกาสติดค่าไฟอย่างนี้ไม่ได้