รพ.สวนดอก แถลงจัดงานสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ บรรเลงโดย Thai Symphony Orchestra มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์ ในอาคารสุจิณฺโณ

12

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน “คอนเสิร์ตการกุศลสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ บรรเลงโดย Thai Symphony Orchestra มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข” เพื่อระดมทุนจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน “คอนเสิร์ตการกุศลสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ บรรเลงโดย Thai Symphony Orchestra มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข” โดยมี คุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานมูลนิธิออมไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิสุกรี เจริญสุข, ดร.สุชาติ วงศ์ทอง ศิลปินนานาชาติ, คุณรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน), คุณปริญดา มาอิ่มใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรบริษัทโกลบอล พาวเวอร์ ซินเนยี่ จำกัด(มหาชน) และคุณมงคล จันดาแก้วCEO บริษัทแร่เบฟเวอร์เรจ จำกัด ร่วมแถลงข่าวฯ

dd6BUzR.jpeg

โดย คอนเสิร์ตการกุศลฯในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อระดมทุนจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน พร้อมสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

dd6BxX8.jpeg
dd6Bqx0.jpeg
dd6B56u.jpeg
dd6BOWZ.jpeg
dd6Bb1I.jpeg
dd6BjAP.jpeg
dd6Blet.jpeg