ปตท. เผยผลกำไรไตรมาส 1 ปี 67 รวม 28,968 ล้านบาท โต 4%

5

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 28,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,113 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 จากกำไรสุทธิจำนวน 27,855 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2566 โดยกำไรสุทธิส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 44% ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทย่อยอื่นๆ 39% กลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก 10% และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 5% และมาจากผลการดำเนินงานของ ปตท. คิดเป็น 2% ซึ่งลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 ปตท. ได้มีการลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยราว 6,000 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 ปตท. นำเงินส่งรัฐในรูปแบบของภาษีเงินได้รวมกลุ่ม ปตท. เป็นจำนวน 10,600 ล้านบาท

ที่มา : pttplc