“ชลน่าน” เตรียมหารือบอร์ดสุขภาพฯ ก่อนประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง “แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส” บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ทุกเครือข่าย

14

20 ต.ค. 66 – นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายยกระดับ 30 บาท โดยมี Quick Win เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศนำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากจะเสนอการดำเนินงานเรื่องนี้ใน 4 เขตสุขภาพนำร่องแล้ว จะหารือที่ประชุมเพื่อประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ซึ่งมีความพร้อมที่จะเดินหน้าตามเป้าหมายให้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกเครือข่าย ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกลาโหม รวมถึงคลินิก ร้านขายยา และแล็บ เป็นต้น

“การนำร่องใน 4 จังหวัด ไม่ได้หมายความว่า เฉพาะประชาชนในจังหวัดนั้นเท่านั้นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ แต่ประชาชนที่เดินทางไปยัง 4 จังหวัดนำร่องดังกล่าวก็สามารถรับบริการได้เช่นกัน โดยหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในโครงข่ายการให้บริการโดยเร็วต่อไป” นพ.ชลน่านกล่าว