สำนักงานชลประทานที่ 1 เผย “เขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย” หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ อ.พร้าว

195

สำนักงานชลประทานที่ 1 เผย “เขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย” หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ อ.พร้าว

สำนักงานชลประทานที่ 1 รายงานสถานภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่อแรงแผ่นดินไหว กรณีเกิดแผ่นดินไหวบริเวณศูนย์กลาง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 3.3 ตามมาตราริกเตอร์ “เขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย”

dW4aEGy.jpeg

จากรายงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด ณ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.26 น. เกิดแผ่นดินไหว บริเวณตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 3.3 จุดศูนย์กลาง (19.175°N , 99.2068°E) ความลึก 4 กิโลเมตร นั้น

dW4aqt2.jpeg

โดย ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เร่งสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 1 และรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ทราบ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา ทั้งนี้ นายศุภมิตร กฤษณมิตร หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รายงานสภาพความมั่นคงของเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหว เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนหลัก เขื่อนแม่ทะลบหลวง อ่างห้วยแม่ฮ่องสอน และเขื่อนโป่งอ่อน พบว่า “เขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย”

เนื่องจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทานนั้น มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงทุกแห่ง เขื่อนและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานออกแบบตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ทําการตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แม้ในยามปกติที่ไม่มีภัยพิบัติ

dW4a5o1.jpeg