ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จับมือชาวแม่วาง-แม่แจ่ม ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ตั้งเป้า 1 ล้านต้น ภายใน 2 ปี หวังสร้างสีสันที่สวยงาม พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

271

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่วางและอำเภอแม่แจ่ม ร่วมใจกันปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ตั้งเป้า 1 ล้านต้น ภายใน 2 ปี หวังสร้างสีสันที่สวยงาม พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งกับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เพื่อพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้สองข้างทางกลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่วาง โดยได้กำหนดปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งทั้งหมด จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางในพื้นที่ตำบลแม่วิน เส้นทางไปยังอำเภอจอมทอง และเส้นทางไปยังอำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งสิ้น 30,000 ต้น

dW7167Q.jpegจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ที่บริเวณถนนแม่แฮเหนือ-แม่สะงะ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ในกิจกรรม “เที่ยวสวนส้ม ชมพญาเสือ ณ แม่สะงะเหนือ ถิ่นซากุระบาน” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลแม่นาจร โดยในปี 2566 ได้กำหนดปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ป่าชุมชนตลอด 2 ข้างทาง เส้นทางแม่แฮเหนือ-แม่สะงะ ระยะทาง 19 กิโลเมตร และในปี 2567 มีเกษตรกรแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก เพื่อร่วมกันทำให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

dW71C8V.jpegนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งให้ได้ 1 ล้านต้น ภายใน 2 ปีข้างหน้านี้ เพื่อสร้างสีสันที่สวยงามและดึงดูดผู้คนให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจกลุ่มชาติพันธุ์ในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำด้วย

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่dW712qN.jpeg