เชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอ เฝ้าระวังเข้มสถานประกอบกิจการดอกไม้เพลิง ขอประชาชน ร่วมกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส สถานที่เสี่ยงเกิดอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง

53

จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ 25 อำเภอ เฝ้าระวังเข้มสถานประกอบกิจการดอกไม้เพลิง ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาชน ร่วมกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส สถานที่เสี่ยงเกิดอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงมาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการตรวจสอบสถานประกอบกิจการดอกไม้เพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้ได้มีการเน้นย้ำไปยังนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่อง เกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายและตรวจสอบว่าสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งการขออนุญาตจะขอปีต่อปีเท่านั้น หากพบว่ามีการทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ในส่วนของการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงที่ร้านค้า จะเก็บไว้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม และเก็บในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชน ปลอดภัยจากการเกิดประกายไฟ

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากดอกไม้เพลิง โดยฝากถึงพี่น้องประชาชน “รวมพลังดูแลบ้านเมืองของเรา” หากพบเบาะแสหรือสถานที่ต้องสงสัยที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเด็บ ขาย พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ระเบิด วัตถุอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดระเบิดโดยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน หรืออาจไม่มีใบอนุญาตประกอบการ ขอให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หรือที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2639

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่