“จีน” จ่อออกกฎ ควบคุมการใช้มือถือเยาวชน แบ่งตามช่วงอายุ สูงสุดไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน และห้ามใช้งานช่วง 22.00 – 06.00 น.

52

3 ส.ค. 66 – สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า Cyberspace Administration of China (CAC) หน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์ของจีน ได้ร่างกฎระเบียบเรื่องการใช้งานสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยกำหนดให้โทรศัพท์มือถือต้องมีโหมดสำหรับผู้เยาว์ (Minor Mode) โดยโหมดดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ปกครองจัดการสิ่งที่บุตรหลานดูและอนุญาตให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแสดงเนื้อหาตามอายุของผู้ใช้ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบจะแสดงเพลงและเนื้อหาที่เน้นเสียง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 16 ปีสามารถรับชมเนื้อหาด้านการศึกษาและข่าวสารได้

ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบควรถูกจำกัดการเล่นสมาร์ทโฟนไม่เกิน 40 นาทีต่อวัน เด็กที่มีอายุมากกว่า 8-15 ปีสามารถใช้โทรศัพท์ได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวัน ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-17 ปีสามารถใช้โทรศัพท์ได้สูงสุดสองชั่วโมง และห้ามไม่ให้ใช้งานได้ในช่วง 22.00 – 06.00 น. ยกเว้นเรื่องการศึกษา หรือการให้บริการฉุกเฉิน

อย่างไรก็ดี ร่างกฎระเบียบของ CAC ยังคงต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ต่อไป

ที่มา : cnbc