Freshy แม่โจ้น่ารัก อธิการบดีนำทีม พี่ๆ พร้อมรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 อย่างอบอุ่น คึกคัก ประทับใจ

373

Freshy แม่โจ้น่ารัก อธิการบดีนำทีม พี่ๆ พร้อมรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 อย่างอบอุ่น คึกคัก ประทับใจ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร พร้อมผู้นำองค์กรนักศึกษา และบรรดารุ่นพี่ รอต้อนรับ นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า 6000 คน ที่ทยอยเดินทางจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการจัดเตรียมรถบริการรับส่งนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และรอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับน้องใหม่และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

IJkLxE.jpeg
IJkpOl.jpeg
IJ3zxy.jpeg
IJ34nD.jpeg
IJ3fKJ.jpeg
IJ3hPb.jpeg
IJ393a.jpeg
IJ3Tbq.jpeg
IJ3148.jpeg
IJ3KQR.jpeg
IJ3Zr0.jpeg
IJ3iZZ.jpeg
IJ3RPI.jpeg
IJ3xmP.jpeg