ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายนมโรงเรียน พบล่าสุดทุกโรงเรียนมีนมพร้อมแจกจ่ายในทุกวัน

77

เช้าวันนี้ (30 พ.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายนมโรงเรียน ที่ โรงเรียนวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการนมโรงเรียน ภายหลังในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเปิดเทอมสัปดาห์แรก พบว่าบางโรงเรียนประสบปัญหาไม่มีนมโรงเรียนแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อนุมัติมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนล่าช้า

blank

blank

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสรรนมโรงเรียนให้เด็กทุกคนได้ดื่มครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้ โดยระบุว่า เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องได้ดื่มนม เนื่องจากเป็นอาหารที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาการที่ดีแก่เด็กทุกคน ซึ่งขณะนี้พบว่า ทุกโรงเรียนมีนมพร้อมแจกจ่ายเด็กนักเรียนในทุกวัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ : 30 พฤษภาคม 2566

blank blank

blank