อุตุฯ เผย “พายุฤดูร้อน” เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ฝนมักจะตกไม่นาน และเกิดในพื้นที่แคบๆ

238

อุตุฯ เผย “พายุฤดูร้อน” เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ฝนมักจะตกไม่นาน และเกิดในพื้นที่แคบๆ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้อธิบายถึงพายุฤดูร้อน หรือ พายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน มักเกิดในราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคมหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน พายุฤดูร้อนนั้นจะทำให้การหมุนเวียนของอากาศ แปรปรวนอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ลมพายุกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าเกิดขึ้น หรือในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย

ฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมักจะตกไม่นาน บางครั้งเกิดขึ้นเพียง 15-30 นาที และเกิดขึ้นในพื้นที่แคบ ๆ ประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตร

blank