เอไอเอส นำหุ่นยนต์ 5G ร่วมงานอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดพะเยา (TK Park Phayao) เสริมจินตนาการ การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

47

เอไอเอส นำหุ่นยนต์ 5G ร่วมงานอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดพะเยา (TK Park Phayao) เสริมจินตนาการ การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

29 มีนาคม 2566: เอไอเอส นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ พัฒนาโดยทีมวิจัย AIS Robotic Lab ร่วมเปิดงาน ณ อุทยานการเรียนรู้ ร่วมตอบโจทย์ทิศทางของการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ก้าวสู่ Smart City จังหวัดพะเยา

นายภูริต์ รักษ์ศิริวณิช ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจลูกค้าองค์กร ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสในฐานะผู้นำด้าน Digital Life Service Provider เรามุ่งมั่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถและพร้อมเชื่อมต่อการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ Digital Economy ของประเทศ โดยนอกเหนือจากโครงข่ายอัจฉริยะ 5G แล้ว การนำหุ่นยนต์เข้ามาให้บริการ เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตที่มากขึ้น นับตั้งแต่เข้าสู่ช่วง New Normal ที่ได้นำหุ่นยนต์ ROC (Robot for Care) เพื่อช่วยปฏิบัติงานทางการแพทย์ในช่วง COVID และยังมีหุ่นยนต์ Robot Assistant for Library ที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำไปให้บริการแก่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด และในวันนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมจินตนาการการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล เราจึงได้นำ หุ่นยนต์อัจฉริยะ Robot Assistance มาร่วมต้อนรับ พร้อมเป็นไกด์ให้ข้อมูล พาเยี่ยมชมในงานเปิดอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ สร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ ที่ตอกย้ำการนำเทคโนโลยี 5G ที่จับต้องได้ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย”

นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้กล่าวว่า “จังหวัดพะเยา มีเป้าหมายพัฒนาเมืองพะเยาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในด้านต่างๆ ผ่านการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในวันนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง AIS ได้นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G มาร่วมเปิดงานในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดพะเยาก้าวสู่ Smart City ไปด้วยกัน”

“ภายใต้วิสัยทัศน์ของ AIS ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co เอไอเอส พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมนวัตกรรมต่างๆ ให้บริการเพื่อลูกค้าและคนไทยทุกกลุ่มให้เข้าถึงการใช้งานได้อย่างเท่าเทียม และด้วยศักยภาพของ 5G อันจะเป็นหัวใจสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงจะสร้างประโยชน์และประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน” นายภูริต์ กล่าวทิ้งท้าย

mBC4pl.jpg
mBCzbe.jpg
mBCBNk.jpg
mBCfQv.jpg
mBChrE.jpg
mBC30N.jpg