หมอเผยผลวิจัย ฝุ่น PM 2.5 ทำให้โครงสร้างสมองเด็กเปลี่ยน ส่งผลต่อความฉลาด ความจำ และการคิดเร็ว

583

16 มี.ค. 66 – ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และเลขานุการและกรรมการบริหารศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์” ประเด็นเกี่ยวกับ PM 2.5 ระบุว่า

โง่ลง เพราะ PM 2.5
คนสูงวัยเจอ PM 2.5 เสี่ยงสมองเสื่อม และ Stroke แล้ว เด็กเป็นอย่างไร งานวิจัย ถึง PM 2.5 ในอเมริกา ที่อยู่ในถิ่นที่อากาศไม่สู้ดีนัก พบว่า โครงสร้างสมองเปลี่ยนไปเลยทีเดียว การเปลี่ยนแปลง มันรวมถึงความหนาตัวของเซลล์ประสาทนึกคิด ที่มันบางลง ซึ่งเป็นตำแหน่งความฉลาดด้วย อีกงานวิจัย ดูความจำ ความคิดเร็ว ก็พบว่าเปลี่ยนไปเช่นกัน PM 2.5 เพิ่มอัตราการทุพพลภาพผู้สูงวัย PM 2.5 ลดพัฒนาการสมองเด็ก

หากเจอ PM 2.5 กันทุกปีแบบนี้ เราไม่ต้องอยู่ในสังคมที่อุดมไปด้วยคนที่เป็นโรคสมองเหรอนี่ มันไม่เป็นกับทุกคน แต่มันเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ และอย่าคิดว่า จะไม่เป็นคนที่คุณรักครับ รักษาตัว รักษาสมองครับ ทำ Clean room