Home ข่าวทั่วไทย เปิดเว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ที่ไหนถูกที่ไหนแพงรู้หมด!

เปิดเว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ที่ไหนถูกที่ไหนแพงรู้หมด!

-

เปิดเว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ที่ไหนถูกที่ไหนแพงรู้หมด!

       กรมการค้าภายใน ได้เปิดตัว เว็บไซต์เช็คราคาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน โดยสามารถตรวจสอบได้ทั่วประเทศ ที่ไหนถูก ที่ไหนแพง ประชาชนสามารถตรวจสอบได้หมด โดยเป็นรายการยาที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล 
เว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน : https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php

ZRta3u.jpg
ZRtVm0.jpg
ZRtpbZ.jpg
ZRtvaI.jpg
ZRtJ4P.jpg

Must Read

นายอำเภอปางมะผ้า ชี้แจงหลังโดนกลุ่มชาวบ้านประท้วงขับไล่ออกจากพื้นที่่ เผยทำงานมากว่า 5 ปี ไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้าน

นายอำเภอปางมะผ้า ชี้แจงหลังโดนกลุ่มชาวบ้านประท้วงขับไล่ออกจากพื้นที่่ เผยทำงานมากว่า 5 ปี ไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้าน จากรณีเมื่อวันที่ 5 ส.ค 63 ที่ผ่านมา ได้มีการรวมตัวกันของราษฎร หลายหมู่บ้าน ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อขับไล่ นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า โดยมีการเขียนข้อความและประกาศโจมตีว่าไม่มีความยุติธรรมในการบริหารงาน สร้างความแตกแยกให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ และส่อในการทุจริตโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 39 โครงการ...
error: Alert: Content is protected !!