AIS จับมือ สมาพันธ์ SME ไทย (ส่วนภูมิภาค) และ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยทรานส์ฟอร์มสู่โลกการค้ายุคดิจิทัล

74

AIS จับมือ สมาพันธ์ SME ไทย (ส่วนภูมิภาค) และ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยทรานส์ฟอร์มสู่โลกการค้ายุคดิจิทัล

27 กันยายน 2565: AIS เดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs ไทย ด้วยความตั้งใจที่พร้อมยืนเคียงข้างผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์ โดยล่าสุดจับมือ สมาพันธ์ SME ไทย(ส่วนภูมิภาค) และ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) ร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ทรานส์ฟอร์มสู่โลกการค้ายุคดิจิทัล พร้อมรับมือทุกโอกาส ความท้าทาย และการแข่งขัน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

pZaYvS.jpgpZa79V.jpg

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า “นอกเหนือจากการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแล้ว วันนี้ AIS ยังคงเดินหน้านำศักยภาพทางธุรกิจดิจิทัลเข้าเชื่อมต่อการทำงานกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถทรานสฟอร์มองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ส่วนภูมิภาค และ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ภายใต้ Digital Business Ecosystem เพื่อร่วมยกระดับผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ สร้างการเติบโตด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายใหม่ๆ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน”
นายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “เป็นโอกาสอันดีที่ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย(ส่วนภูมิภาค)ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งทาง AIS ที่มีบริษัทในเครือที่สามารถให้การสนับสนุนรองรับความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกันกับทางสมาพันธ์ฯ เมื่อทางสมาพันธ์ฯได้มีความร่วมมือกับทางบริษัท บีคอนส์(ประเทศไทย)จำกัด ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการตลาดในนาม FINVER ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ที่กำลังมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ และในอนาคตต่อไป ความร่วมมือของทั้งสามส่วนที่จะเกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากวัตถุประสงค์หลักๆของทางสมาพันธ์ที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการทุกขนาด ให้ได้ใช้เครื่องมือในการขยายธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโต อย่างทันสมัย มีนวัตกรรมของคนไทยที่ได้รับการรับรองมีความน่าเชื่อถือ เกิดการค้า การกระจายรายได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากทาง AIS เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการให้บริการและความเชื่อมั่น นอกจากนี้การให้ความรู้และพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในการใช้เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าโครงการต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างแน่นอน”

pZaSjQ.jpg
pZa4Nn.jpg

นายธเนศณัฏฐ์ ภนิดาฐิติวัสส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์ม FINVER กล่าวว่า “FINVER ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปทางการตลาด ที่ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย ในการเพิ่มช่องทางการขายการตลาดออนไลน์ โดยปราศจากการลงทุนล่วงหน้า พร้อมกันนั้นยังช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนด้วยการร่วมเป็นผู้ทำการตลาดเมื่อผู้ประกอบการยินดีแบ่งปันค่าแนะนำเมื่อสินค้าหรือบริการนั้นขายได้ ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานสัมฤทธิ์เมื่อเกิดยอดขายเท่านั้น และทางบริษัทฯ ในนาม FINVER ยังช่วยเสริมสนับสนุนผู้ช่วยทำการตลาดจาก บรรดาอินฟูลเอ็นเซอร์มากความสามารถเฉพาะทางเข้ามาช่วยในการโปรโมท คอนเท้นท์ รีวิว สินค้า/บริการ โดยแบ่งค่าลิขสิทธิ์คอนเท้นท์นั้นเมื่อเกิดยอดขายให้จากทางบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ความร่วมมือจากภาคส่วนในวันนี้ทั้งทางสมาพันธ์ฯ AIS สถานศึกษา และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ จะเป็นแรงสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องและวัดผลได้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ สร้างงาน และพัฒนาคนได้ ให้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างแท้จริง”

ข้อมูลเพิ่มเติม AIS SME: https://business.ais.co.th/sme/index.html
ข้อมูลเพิ่มเติม SME FINVER : https://finver.in.th