คลังเผยยอดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตั้งแต่ 5-26 ก.ย. 65 ทะลุ 18 ล้านคน

282

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-26 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,058,564 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,717,953 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,340,611 ราย

สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และผู้ลงทะเบียนที่ได้แก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 พบว่า มีจำนวน 625,469 ราย ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

Facebook Comments