เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุ “โนรู” เน้นย้ำทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

2232

เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุ “โนรู” เน้นย้ำทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โนรู” ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2565 พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 10 อำเภอ 13 ตำบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันทราย จอมทอง ฮอด ดอยเต่า สะเมิง แม่ริม ดอยหล่อ และ อมก๋อย โดยในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังเกิดดินสไลด์ปิดถนนทำให้การจราจรไม่สามารถสัญจรได้

ทั้งนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้คาดการณ์สภาพอากาศในห้วงวันที่ 25 กันยายน-1 ตุลาคม 2565 เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ส่งผลให้ภาคเหนืออาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีลมแรงในช่วงวันที่ 29-30 กันยายน 2565

ขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ข่าวสารจากทางราชการ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ซึ่งหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย จึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา หรือหน่วยงานร่วมอื่น ๆ ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่