แผ่นดินไหว 2 ครั้งติด บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย

4735

แผ่นดินไหว 2 ครั้งติด บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย

     วันที่ 16 สิงหาคม 2562 รายงานเหตุแผ่นดินไหว 2 ครั้งติดต่อกันบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย
ครั้งที่ 1 แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 22.47 น. ขนาด 1.6 ลึก 1 กิโลเมตร บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย คลิกดูพิกัด

ครั้งที่ 2 แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 22.52 น. ขนาด 2.4 ลึก 5 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ต.ธารทอง อ.พาน จ.พะเยา คลิกดูพิกัด

Facebook Comments