พาณิชย์เชียงใหม่ พบข้าวเหนียว ปรับราคาขึ้นจริง 400-500 บาท เหตุข้าวสารมีน้อย

2897
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ สำรวจราคาขายข้าวสาร ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     ผลการตรวจสอบพบว่า ราคาข้าวเหนียว ปรับตัวสูงขึ้น 400 – 500 บาท/กระสอบ (45 กก.) ซึ่งราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง มิ.ย.62 เป็นต้นมา ภาวะการค้า ในช่วง ก.ค. -ส.ค. 62
     ผู้ประกอบการร้านค้าส่งส่วนใหญ่สั่งซื้อข้าวสารได้น้อยลง และต้องใช้เวลาสั่งล่วงหน้าประมาณ 15 วัน จึงจะได้รับสินค้า

จบข่าว…

ข่าวจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่