เผยภาพเด็กๆ ลงเล่นน้ำในคลองแม่ข่า บริเวณสะพานระแกง หลังมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์

200

เผยภาพเด็กๆ ลงเล่นน้ำในคลองแม่ข่า บริเวณสะพานระแกง หลังมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยภาพเด็กๆ ลงเล่นน้ำในคลองแม่ข่า บริเวณสะพานระแกง ซึ่งความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณสะพานระแกงถึงบริเวณหลังวัดหัวฝาย ต.ช้างคลาน ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย แล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 95 คงเหลือเพียงการแก้ไขระบบทางเท้า

X1mPgv.jpg
X1mASk.jpg
X1msCE.jpg
X1m2IN.jpg
X1mutV.jpg

Facebook Comments