นายกฯ ชี้แจงสรุปการเดินทาง 8 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือความสำเร็จความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

111

นายกฯ ชี้แจง สรุปการเดินทาง 8 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ย้ำฝากผลของการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไว้เป็นความภาคภูมิใจของทุกคน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) เวลา 17.20 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น 2 อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า นอกจากเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งโควิดและพลังงานที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอสรุปการเดินทาง 8 ปี แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่คือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ โดยสิ่งแรกที่ต้องทำ และรักษาให้ได้ ก็คือ “ความมั่นคง” โดยการรักษาบรรยากาศบ้านเมือง ให้สงบร่มเย็น ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการชุมนุมทางการเมือง การรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การแสดงความเห็นต่าง หรือการเรียกร้องของพี่น้องประชาชน เกษตรกรที่เดือดเนื้อร้อนใจ เพราะถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น เพียงแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย หากมีการละเมิดกฎหมายบ้านเมือง สังคมก็จะไม่ยอมรับ รัฐบาลก็ใช้แนวทางสันติเป็นสากลในการกำกับดูแล ไม่ให้บานปลาย จนนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อ คนไทย ด้วยน้ำมือคนไทยด้วยกันเองเป็นอันขาด จากนั้น ปัญหาอะไรที่ว่ายากซับซ้อน ก็เอามาคลี่ แล้วแก้ทุกปม ไม่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องแก้อย่างยั่งยืน