เชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน นี้

1010

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. นี้ พร้อมเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วง 22-24 กรกฎาคม นี้

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะสภาพอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนที่เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางแผนการลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง โดย กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ระบุว่า สภาพภูมิอากาศในวันนี้ (22 ก.ค. 65) จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จึงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี้ โดยในการประชุมวันนี้ได้พิจารณาอนุมัติโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฝาง ทั้งหมด 7 โครงการ จำนวนเงินกว่า 2.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยได้เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่