กรมการค้าภายใน เผยยังไม่ปรับราคาข้าวถุง พร้อมตรึงราคา หากไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการขึ้นราคาข้าวสูงเกิน แจ้งสายด่วนได้ทันที

56

กรมการค้าภายใน เผยยังไม่ปรับราคาข้าวถุง พร้อมตรึงราคา หากไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการขึ้นราคาข้าวสูงเกิน แจ้งสายด่วนได้ทันที

เวันที่ 24 มิ.ย. 65 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทยและผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาด ทางสมาคมฯ ชี้แจงว่าไม่ได้มีการหารือเพื่อจะปรับราคาจำหน่ายแต่อย่างใด โดยราคาวัตถุดิบในขณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายเท่าใดนัก ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นขณะนี้มาจากค่าขนส่งเป็นหลัก แต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน สมาคมฯ และสมาชิก ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายในเพื่อตรึงราคาจำหน่ายไว้ แต่บางรายอาจมีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการแต่ละรายบ้าง ทั้งนี้ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวและต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการบางรายก็อาจต้องปรับกิจกรรมโปรโมชัน เช่น ลดจำนวนความถี่ หรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งแต่ละรายก็จะบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตนเอง แต่ยอมรับว่าผู้ขายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขาย เนื่องจากที่ผ่านมาตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคาชนิด คุณภาพและโปรโมชัน ซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย