โครงการชลประทานเชียงใหม่ เชิญชวนนักตกปลา ล่าชะโดยักษ์ จิบกาแฟสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

1271

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เชิญชวนนักตกปลา ล่าชะโดยักษ์ จิบกาแฟสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ ด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลในด้านการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนภารกิจไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการผลิตน้ำประปาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็มีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด

3b8755463dcabdbf7130ffdece181864.jpg

ดังนั้น เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากมีปลาชะโดยักษ์อยู่ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เพื่อลดจำนวนประชากรปลาชะโดที่จะกินลูกปลาต่างๆ เป็นอาหาร และทำให้ปลาชนิดอื่นๆ สูญพันธุ์ ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ จึงได้เชิญชวนให้นักตกปลามาล่าชะโดยักษ์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ไม่นำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มภายในสถานที่ราชการ ตลอดจนรักษาความสะอาดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ โดยเปิดให้ตกปลาได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น ( 08.30 – 16.30 น. ) นอกจากนี้ท่านสามารถนำพาครอบครัว เพื่อน และญาติมานั่งพักผ่อนบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงได้อีกด้วย เพราะมีบรรยากาศของร้านกาแฟ และมุมนั่งพักผ่อนเย็นสบาย หรือจะเดินถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์บนอ่างเก็บน้ำ ก็มีมุมสวยงามมากมายให้เลือกถ่ายภาพเซลฟี่อีกด้วย

344dbdd88d46bbd2cef198e4f0385bd3.jpg
a9824c1dcb466bda6dccd18148a4e0ec.jpg
45bbfa0ddae90f18334945adacd4e686.jpg
7636bef49ece5be6ac63481c2b6d55ec.jpg

Facebook Comments